Telephone 📞 Not Available

เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ขอความอนุเคราะห์ท่านติดต่อกับทีมงานและนักเขียนทาง LINE 📱, Live Chat 💬, Email 📧, หรือ Facebook 📱 เท่านั้น เนื่องด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์จะมีผู้รับสาร (ผู้ที่รับสาย) เพียงคนเดียว ซึ่งพำนักอยู่คนละที่กับนักเขียน ทำให้ต้องมีการถ่ายทอดเนื้อหางาน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน HW จึงขอความอนุเคราะห์ท่านพิมพ์อธิบายรายละเอียดงานอย่างชัดเจน และส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบข้อความ, ภาพ, หรือไฟล์อื่นๆ (ที่สามารถส่งต่อหรือดาวน์โหลดได้) ให้ HW ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมากที่สุดครับ

ความเป็นส่วนตัว

สั่งงานกับ HW มั่นใจในเนื้อหางาน และความเป็นส่วนตัว เพราะในการสั่งทำงานใดๆ HW จะไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้า ได้แก่ ชื่อ ระดับการศึกษา คำสั่งทำงาน เนื้อหางาน สถานศึกษา อีเมล เบอร์โทรศัพท์ LINE ID และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน ไปเผยแพร่ หรือส่งผ่านต่อสาธารณชนใดๆ ในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อนเท่านั้น

 ส่งข้อมูลงานเพื่อสั่งทำงาน

สั่งทำงานกับทีมงานนักเขียน HW สั่งงานง่าย ทีมงานติดต่อกลับ ฉับไวทันใจ รอผลการประเมินราคาเพียง 2-15 นาที*

คลิ๊กที่นี่ เพื่อส่งโจทย์งานประเภท Essay หรือ รายงาน 👍 

หรือ ส่งโจทย์และรายละเอียดต่างๆ ของงาน (ซึ่งอาจเป็นไฟล์รูปภาพ ไฟล์เวิร์ด หรือ PDF) และเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ไปที่ order@hw5775.com หรือ LINE ID: @orderwork และรอเพียง 2-15 นาทีเท่านั้น (แจ้งผลการประเมินงานทาง Email/LINE ทันที ในกรณีที่ส่งรายละเอียดงานครบถ้วน)