ชำระด้วย PayPal


โปรดระบุจำนวนที่ต้องการชำระ:  บาท 

การชำระด้วย Credit Card หรือ Debit Card หรือ PayPal มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
ค่าบริการ + 4.4% ของค่าบริการ + 10.60 บาท
ตัวอย่าง กรณีค่าบริการ เท่ากับ 1500 บาท 1500 + (1500 x 4.4%) + 10.60 = 1576.6 บาท
การชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
(กรณีโอนต่างธนาคาร ลูกค้าสามารถหักเงินจำนวน 25 บาท ออกได้)